Dokumenty rekrutacyjne 2018

 

1. Informacja o rekrutacji.

ZASADY REKRUTACJI 2018

Test sprawnościowy - opis ćwiczeń.

Jak prawidłowo dobrać rozmiar beretu.

Jak prawidłowo podać rozmiar umundurowania.

2. Dokumenty do pobrania.

Podanie o przyjęcie do szkoły 2018

Umowa o świadczeniu bezpłatnej usługi edukacyjnej 2018

Zaświadczenie od lekarza sportowego (załącznik nr 1).

Tabela rozmiarów umundurowania (załącznik nr 2)

 

Zaświadczenie od lekarza sportowego można dostarczyć w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Szanowni Państwo

Od tego roku istnieje również możliwość składania dokumentów drogą mailową na adres: 

lsm@pozytywneinicjatywy.pl

 

W tym celu należy:

1. W mailu jako temat podać:

− Rekrutacja Imię i nazwisko kandydata/kandydatki  np. Rekrutacja Jan Kowalski 

2. W załączniku umieścić zdjęcie lub skan poniższych dokumentów:

− podanie o przyjęcie do LSM;

− zaświadczenie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do  oddziału sportowego (załącznik nr 1), zaświadczenie można dostarczyć w dniu

    rozmowy kwalifikacyjnej;

− tabele rozmiarów umundurowania (załącznik nr 2);

− opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli uczeń posiada taką opinię);

− zdjęcie kandydata o wymiarach 3,5 x 4,4.

 

Uwaga: 

Oryginały dokumentów należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Przyjęcia do LSM następuje według ilości uzyskanych punktów.

Przy tej samej ilości punktów decyduje data złożenia podania.