Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /liceum-mundurowe/7_class/core.php on line 524
Liceum Służb Mundurowych

Dokumenty rekrutacyjne 2019

 


Szanowni Państwo,

Od 1 marca do 18 czerwca trwa rekrutacja na rok szkolny 2019/2020. Dokumenty można składać w sekretariacie (ul. Szystowskiego 10, 84-100 Puck) lub od zeszłego roku drogą mailową na adres: 

lsm@pozytywneinicjatywy.pl

 

W tym celu należy:

1. W mailu jako temat podać:

− Rekrutacja Imię i nazwisko kandydata/kandydatki  np. Rekrutacja Jan Kowalski 

2. W załączniku umieścić zdjęcie lub skan poniższych dokumentów:

− podanie o przyjęcie do LSM;

− zaświadczenie od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do oddziału sportowego (załącznik nr 1), zaświadczenie można dostarczyć w dniu

    rozmowy kwalifikacyjnej;

− tabele rozmiarów umundurowania (załącznik nr 2);

− opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli uczeń posiada taką opinię);

− zdjęcie kandydata o wymiarach 3,5 x 4,4.

 

Uwaga: 

Oryginały dokumentów należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Przyjęcia do LSM następuje według ilości uzyskanych punktów.

 
 
 
 
 
1. Informacja o rekrutacji
 
Wszystkie dokumenty odnośnie rekrutacji znajdą Państwo ponieżej
 
 
 
 

Jak prawidłowo dobrać rozmiar beretu.

 

Jak prawidłowo podać rozmiar umundurowania.

 

 

2. Dokumenty do pobrania

 

Podanie o przyjęcie do LSM 2019 - gimnazjum

 

Podanie o przyjęcie do LSM 2019 - szkoła podstawowa

 

Umowa o świadczeniu bezpłatnej usługi edukacyjnej - gimnazjum

 

Umowa o świadczeniu bezpłatnej usługi edukacyjnej - szkoła podstawowa

 

Zaświadczenie od lekarza sportowego (załącznik nr 1).

 

Tabela rozmiarów umundurowania (załącznik nr 2)

 

Zaświadczenie od lekarza sportowego można dostarczyć w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.