Wizyta słuchaczy WAT i AMW

 

 

 

Kadeci LSM w Pucku gościli podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy oraz Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni a także przedstawicieli WKU z Gdyni. Studenci-podchorążowie III roku studiów wojskowych zapoznali licealistów z ofertą edukacyjną WAT Warszawa oraz AMW Gdynia. W trakcie spotkania nasi goście przedstawili zasady, formy oraz szczegóły związane z podjęciem studiów na wyższych uczelniach wojskowych zarówno WAT jak i AMW. Podczas prezentacji szczegółowo omówiono korzyści wynikające z nauki na uczelniach wojskowych, zasady nauki oraz możliwości podjęcia służby wojskowej po ukończeniu szkoły średniej. Dużym zainteresowaniem przyjęto informacje przekazane przez przedstawicieli WKU Gdyni o preferencjach dla absolwentów naszej szkoły przy rekrutacji do służby wojskowej.