Kontakt

 

Liceum Służb Mundurowych w Pucku
Puck, ul. kmdr. E. Szystowskiego 10 
telefon: 696 624 081
e-mail: lsm@pozytywneinicjatywy.pl
sekretariat szkoły czynny: poniedziałek - piątek, godz. 7:30 - 15:30 

 

Dyrektor Liceum Służb Mundurowych  

kmdr rez. Mirosław Łuka 

 

Wicedyrektor Szkoły
ppłk. rez. Marek Kuchnowski

 

 Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka w Liceum Służb Mundurowych jest bezpłatna przez wszystkie trzy lata nauki.