Nasza szkoła

 

Liceum Służb Mundurowych im. Macieja Płażyńskiegoprzeznaczone jest dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, dlatego nauka w niej jest całkowicie bezpłatna.
 
 
W szkole realizowany jest program liceum ogólnokształcącego. Dodatkowo realizujemy autorski program edukacji służb mundurowych, który daje podstawę do ubiegania się o przyjęcie do służby wosjku, policji i straży.Treści nauczania  zostały dostosowane do specyfiki wiekowej kadetów LSM.
 
 
Program realizowany w tym zakresie zwiększy szanse na uzyskanie wysokich wyników  przy rekrutacji do służb mundurowych w szczególności na teście preselekcyjnym, rozmowie kwalifikacyjnej oraz podczas testu sprawności fizycznej.
 
 
LSM jest również oddziałem sportowym, w którym realizowany jest program 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu.
 
 
Nadrzędnym celem, jaki stawiamy przyszłym absolwentom jest zdanie matury z dobrym wynikiem, która otwiera drzwi do przyszłości, daje dobre przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach związanych z bezpieczeństwem raz obronnością państwa.
  
LSM kładzie również nacisk na wyrobienie u kadetów właściwych nawyków i cech niezbędnych przy pełnieniu ról społecznych związanych z obronnością państwa, reagowaniem kryzysowym i działalnością publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem: właściwych postaw etycznych, obywatelskich i patriotycznych oraz odpowiedzialności w podejmowani u decyzji. Wyrobienie opanowania w sytuacjach trudnych, nietypowych (szczególnie w chwilach ekstremalnych zagrożeń), troski o własne zdrowie i kondycję psychofizyczną.
 
 
LSM zapewnia bezpłatne:
 • zajęcia edukacyjne;
 • zajęcia z samoobrony;
 • zajęcia strzeleckie;
 • zajęcia z żeglarstwa;
 • zajęcia na basenie.
 
LSM współfinansuje:
 • umundurowanie;
 • obozy sportowe.
 
Nasz szkoła współpracuje z instytucjami i jednostkami wojskowymi
 •   Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni,
 •   Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni,
 •   33. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w Gdyni,
 •   44. batalion saperów w Rozewiu,
 •   dywizjon Okrętów Bojowych w Gdyni,
 •   grupa Okrętów Rozpoznawczych w Gdyni,