Nasza szkoła

 

Liceum Służb Mundurowych przeznaczone jest dla absolwentów gimnazjów. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, dlatego nauka w niej jest całkowicie bezpłatna.
 
 
W szkole realizowany jest program liceum ogólnokształcącego z rozszerzonymi przedmiotami. Szkoła dodatkowo realizuje autorski program edukacji wojskowej, edukacji policyjnej oraz edukacja pożarniczej rozłożony na  poszczególne lata nauki. Nauczanie jest również rozszerzone o elementy wiedzy z zakresu edukacji o służbie celnej i ochrony granic.
 
 
Treści nauczania  zostały dostosowane do specyfiki wiekowej kadetów LSM.
 
 
Program realizowany w tym zakresie zwiększy szanse na uzyskanie wysokich wyników  przy rekrutacji do służb mundurowych w szczególności na teście preselekcyjnym, rozmowie kwalifikacyjnej oraz podczas testu sprawności fizycznej.
 
 
LSM jest również oddziałem sportowym, w którym realizowany jest program 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu.
 
 
Nadrzędnym celem, jaki stawiamy przyszłym absolwentom to matura, która otwiera drzwi do przyszłości, daje dobre przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach związanych z bezpieczeństwem raz obronnością państwa.
 
 
LSM kładzie również nacisk na wyrobienie u kadetów właściwych nawyków i cech niezbędnych przy pełnieniu ról społecznych związanych z obronnością państwa, reagowaniem kryzysowym i działalnością publiczną, ze szczególnym uwzględnieniem: właściwych postaw etycznych, obywatelskich i patriotycznych oraz odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji. Wyrobienie opanowania w sytuacjach trudnych, nietypowych (szczególnie w chwilach ekstremalnych zagrożeń),troski o własne zdrowie i kondycję psychofizyczną.
 
 
LSM zapewnia bezpłatnie:
 • zajęcia edukacyjne;
 • zajęcia z samoobrony;
 • zajęcia strzeleckie;
 • zajęcia z żeglarstwa;
 • zajęcia na basenie.
 
LSM współfinansuje:
 • umundurowanie;
 • obozy sportowe zimowe i letnie.
 
LSM zabezpiecza:
 • współpracę z instytucjami mundurowymi,
 • dodatkowe zajęcia z funkcjonariuszami służb mundurowych,
 • mało liczne klasy (do 20 osób)
 • Zajęcia prowadzone przez  czynnych  zawodowo lub byłych przedstawicieli służb mundurowych.