Samorząd klasowy

 

 Przewodniczący - starszy plutonowy kadet Wiktor Konik

Zastępca przewodniczącego - starszy kadet Klaudia Dettlaff

Skarbnik - starszy plutonowy kadet Karolina Guth